BLAND - Trang Thông Tin Về Các Dự Án Bất Động Sản Mới Nhất
Trang chủ»Pháp lý

Sổ hồng chung có được tách riêng không?

09/03/2019

Thông tin bạn không nêu rõ là bạn dự định mua căn nhà tại tỉnh, thành phố nào nên luật sư tư vấn như sau: Căn nhà cần đảm bảo diện tích tối thiểu về tách thửa theo Quyết định của UBND tỉnh mới nhất.

Luật nhà ở 2005, điều 91 - Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

Trong các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì nhà ở phải có các điều kiện sau đây:

  • a) Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật
  • b) Không có tranh chấp về quyền sở hữu;
  • c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật nhà ở 2005, điều 93 - Trình tự, thủ tục trong giao dịch

Hợp đồng về nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã đối với nhà ở tại nông thôn.

Luật Đất Đai 2013, Điều 98 - Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Một trong các bên theo thoả thuận thực hiện nộp thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Bên mua, bên nhận tặng cho, bên đổi, bên được thừa kế nhà ở có trách nhiệm nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Quyền sở hữu nhà ở được chuyển cho bên mua, bên nhận tặng cho, bên thuê mua, bên nhận đổi nhà ở kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng đối với giao dịch về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân hoặc đã giao nhận nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng đối với giao dịch về nhà ở mà một bên là tổ chức kinh doanh nhà ở hoặc từ thời điểm mở thừa kế trong trường hợp nhận thừa kế nhà ở.

Như vậy, nếu bạn mua nhà sở hữu chung của nhiều người thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Nếu bạn có nhu cầu tách thửa thì phải đảm bảo về diện tích tối thiểu tách thửa, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, đúng mục đích sử dụng đất.

BLAND - Trang Thông Tin Về Các Dự Án Bất Động Sản Mới Nhất
Khu Đô Thị Sala, Q2, Tp.HCM.
0773.05.06.07
hi@bland.vn
© 2019 bland.vn. All rights reserved.